MDT en Social Return on investment

Via Social return on investment (SROI) kunnen publieke opdrachtgevers hun opdrachtnemers verplichten of stimuleren om met een deel van het aanbestedingsbedrag bij te dragen aan een inclusievere arbeidsmarkt of andere maatschappelijke opgaven. Wij zijn ervan overtuigd dat Maatschappelijke Diensttijd (MDT) een enorm waardevolle invulling kan zijn van een SROI-verplichting, waar bedrijven vanuit hun eigen kracht bijdragen aan MDT. Zo’n samenwerking tussen bedrijven en MDT-organisaties creëert waarde voor zowel jongeren, MDT-organisaties, bedrijven als overheden. Met een geschatte jaarlijkse SROI-omvang van tussen de 100 tot 150 miljoen euro, liggen hier ook mooie kansen om MDT verder te verduurzamen. Wil je meer weten over wat zo’n samenwerking voor jou kan betekenen? Hieronder vind je meer informatie voor bedrijven, gemeenten en MDT-organisaties, inclusief een aantal praktijkvoorbeelden.

Voor bedrijven

MDT biedt een mooie kans voor bedrijven om hun kennis en expertise in te zetten voor jongeren in hun omgeving. Behalve dat zij jongeren helpen bij het ontdekken van hun interesses en talenten, kan een samenwerking met MDT ook positieve effecten hebben op het bedrijf. Bijvoorbeeld door het vergroten van betrokkenheid van medewerkers. Wanneer bedrijven een MDT-plek creëren, kunnen zij jongeren tevens enthousiasmeren voor hun bedrijf en sector.

Hoe kan ik mijn SROI-verplichting invullen via MDT?

Bedrijven kunnen op verschillende manieren bijdragen aan MDT:
1. Bieden van een MDT-plek met begeleiding (intern)
2. Begeleiden van jongere(n) gedurende hun MDT-traject (extern)
3. Organiseren van workshops of bedrijfsbezoeken
4. Financieel bijdragen aan een MDT-organisatie

Praktijkvoorbeeld Den Bosch, ABN Amro, MDT School des Levens en SROI

ABN AMRO is een samenwerking gestart met MDT School des Levens in Den Bosch, waarbij zij jongeren coachen op het gebied van ondernemerschap.
Bekijk casus

Voor gemeenten

Bij MDT staan jongeren centraal. Door MDT weten jongeren beter wat ze willen en krijgen ze meer zelfvertrouwen. Daarnaast gaan veel jongeren aan de slag bij externe organisaties waar ze belangrijke arbeidsvaardigheden opdoen, zoals verantwoordelijkheid leren nemen en samenwerken. Hierdoor kunnen jongeren hun positie op de arbeidsmarkt versterken. Tegelijkertijd draagt MDT bij aan andere maatschappelijke opgaven van gemeenten, waaronder het vergroten van jongerenparticipatie, het versterken van vrijwilligerswerk en een inclusieve samenleving.

Hoe past MDT in mijn SROI-beleid?

Veel gemeenten maken bij SROI gebruik van de bouwblokkenmethode, waarbij eerst wordt gekeken of het voor een bedrijf mogelijk is om arbeidscontract te bieden. Daarna wordt gekeken naar andere opties, waaronder als laatste het bijdragen aan maatschappelijke activiteiten. Aan dit laatste bouwblok kan ook MDT als optie worden toegevoegd. Om vervolgens de bijbehorende SROI-waarde te berekenen, kan in de meeste gevallen de volgende formule worden toegepast:

SROI-waarde = aantal uren inzet bedrijf x uurtarief bedrijf

Praktijkvoorbeeld Zaanstreek-Waterland zet MDT in voor SROI

Regio Zaanstreek-Waterland is één van de koplopers in het opnemen van MDT in hun SROI-beleid. In deze regio kunnen opdrachtnemers van de gemeenten hun SROI-verplichting invullen door samen te werken met MDT Local Heroes.
Bekijk casus

Praktijkvoorbeeld Ministerie van VWS, Diversion, De Nieuwe Verbinders en SROI

Diversion, het bureau dat nauw is betrokken bij de verduurzaming van MDT, heeft een maatwerkplan ontwikkeld voor de invulling van hun SROI-verplichting richting het Ministerie van VWS. Dit houdt in dat zij zelf het programma De Nieuwe Verbinders uitvoeren, dat eerder als MDT-project is ontwikkeld.
Bekijk casus

Voor MDT-organisaties

Voor MDT-organisaties kan een bijdrage van bedrijven ook op meerdere vlakken positieve effecten sorteren. Zo kunnen zij door gebruik te maken van de specifieke kennis en expertise van bedrijven hun eigen coachings-/ trainingsaanbod versterken. Deze inzet kan deels hun bestaande aanbod vervangen, waardoor zij hun kosten kunnen verlagen. Daarnaast biedt deze samenwerking MDT-jongeren de mogelijkheid om kennis te maken met bedrijven in hun omgeving en om vaardigheden op te doen die hun positie op de arbeidsmarkt versterkt.

Template voor MDT-organisaties

Wil je in gesprek met gemeenten of bedrijven om de samenwerkingsmogelijkheden via SROI te onderzoeken? Dit template bevat alle basisinformatie om het gesprek aan te gaan en kan worden aangevuld met specifieke informatie.
download template

Meer weten of zelf aan de slag?

Wil je meer weten over de praktijkvoorbeelden, of zoek je ondersteuning bij het opzetten van een samenwerking binnen MDT en SROI? Neem contact op met Lisa Jansen (SocialFinance NL) via lisa.jansen@socfin.nl.
Social Finance NL is een adviesbureau dat MDT ondersteunt bij het verduurzamen van het MDT programma.