MDT en Social Return on investment

Steeds vaker wordt maatschappelijke diensttijd (MDT) gezienals een waardevolle aanvulling op het beleid voor SocialReturn on Investment (SROI). ViaSROI dragen bedrijven die een opdracht uitvoeren voor een publiekeopdrachtgever, zoals gemeenten, bij aan een inclusievere arbeidsmarkt of anderemaatschappelijke opgaven. Bedrijven kunnen vanuit hun eigen kracht bijdragenaan MDT. Zo zetten zij hun kennis en expertisein voor de talentontwikkeling van jongeren. Samenwerken met MDT biedt bedrijvenook de kans om jongeren betrekken bij hun bedrijf of sector. Wil jemeer weten over wat zo’n samenwerking voor jou kan betekenen? Hieronder vind jemeer informatie voor bedrijven, beleidsmedewerkers, inkoopadviseurs enMDT-organisaties, inclusief een aantal praktijkvoorbeelden.  Wetenwelke MDT-projecten er in jouw regio zijn? Ga naar https://www.doemeemetmdt.nl/projecten/ voor projecten bij jou in de buurt!

Voor bedrijven

MDT biedt een mooie kans om jouw kennis en expertise inte zetten voor jongeren in de omgeving. Behalve dat je jongeren helpt bij hetontdekken van hun interesses en talenten, kan een samenwerking met MDT ookpositieve effecten hebben op jouw bedrijf. Bijvoorbeeld door het vergroten vanbetrokkenheid van medewerkers. Ook kan je jongeren enthousiasmeren voor jouwbedrijf of sector. Het uitgangspunt is dat jebijdraagt vanuit de eigen kracht. Samen met de opdrachtgever kan je op zoeknaar MDT-projecten in de buurt en de mogelijkheden bespreken.

Hoe kan ik mijn SROI-verplichting invullen via MDT?

Er zijn verschillende manieren om bij te dragen aan MDT. Denk bijvoorbeeld aan:
1. Bieden van een MDT-plek met begeleiding (intern)
2. Begeleiden van jongere(n) gedurende hun MDT-traject (extern)
3. Organiseren van workshops of bedrijfsbezoeken
4. Financieel bijdragen aan een MDT-organisatie

Praktijkvoorbeeld Den Bosch, ABN Amro, MDT School des Levens en SROI

ABN AMRO is een samenwerking gestart met MDT School des Levens in Den Bosch, waarbij zij jongeren coachen op het gebied van ondernemerschap.
Bekijk casus

Voor overheden

Bij MDT ontwikkelen jongeren tussen de 12 en 30 jaar hun talenten, ontmoeten ze nieuwe mensen en doen ze tegelijkertijd iets voor een ander en/of de samenleving.Met meer dan 5.000 partnerorganisaties, meer dan 60.000 jongen die al hebben deelgenomen en nog eens ruim 98.000 jongeren die binnenkort kunnen starten, maakt MDT echt een verschil in de samenleving. Veel jongeren doen bij MDT ervaring op bij externe organisaties waar ze belangrijke arbeidsvaardigheden leren, zoals verantwoordelijkheid nemen en samenwerken. Zo kunnen jongeren hun positie op de arbeidsmarkt versterken. Ook draagt MDT bij aan andere maatschappelijke opgaven, bijvoorbeeld het vergroten van jongerenparticipatie, het versterken van vrijwilligerswerk en een inclusieve samenleving.

Hoe past MDT in mijn SROI-beleid?

Veel gemeenten maken bij SROI gebruik van de bouwblokkenmethode. MDT kan als optie worden toegevoegd aan het bouwblok ‘bijdragen aan maatschappelijke activiteiten’. Maar MDT kan ook op andere manieren aansluiten, afhankelijk van het bestaande SROI-beleid. Om de bijbehorende SROI-waarde te berekenen, passen we vaak de volgende berekening toe:

Praktijkvoorbeeld Zaanstreek-Waterland zet MDT in voor SROI

Regio Zaanstreek-Waterland is één van de koplopers in het opnemen van MDT in hun SROI-beleid. In deze regio kunnen opdrachtnemers van de gemeenten hun SROI-verplichting invullen door samen te werken met MDT Local Heroes.
Bekijk casus

Praktijkvoorbeeld Ministerie van VWS, Diversion, De Nieuwe Verbinders en SROI

Diversion, het bureau dat nauw is betrokken bij de verduurzaming van MDT, heeft een maatwerkplan ontwikkeld voor de invulling van hun SROI-verplichting richting het Ministerie van VWS. Dit houdt in dat zij zelf het programma De Nieuwe Verbinders uitvoeren, dat eerder als MDT-project is ontwikkeld.
Bekijk casus

Voor MDT-organisaties

Samenwerken met een bedrijf kan jouw MDT meer verdieping geven. Door gebruik te maken van de specifieke kennis en expertise van bedrijven kan je bijvoorbeeld je eigen coachings-/ trainingsaanbod verbeteren. Mogelijk kan je hierdoor ook de kosten verlagen. Daarnaast biedt deze samenwerking MDT-jongeren de mogelijkheid om kennis te maken met bedrijven in hun omgeving en om vaardigheden op te doen. Jongeren kunnen op die manier hun positie op de arbeidsmarkt versterken. Zo wordt ook jouw MDT-traject verstevigd.

Template voor MDT-organisaties

Wil je in gesprek met gemeenten of bedrijven om de samenwerkingsmogelijkheden via SROI te onderzoeken? Dit template bevat alle basisinformatie om het gesprek aan te gaan en kan worden aangevuld met specifieke informatie.
download template

Meer weten of zelf aan de slag?

Wil je meer weten over de praktijkvoorbeelden, of zoek je ondersteuning bij het opzetten van een samenwerking binnen MDT en SROI? Neem contact op met Lisa Jansen (SocialFinance NL) via lisa.jansen@socfin.nl.
Social Finance NL is een adviesbureau dat MDT ondersteunt bij het verduurzamen van het MDT programma.